SMK METHODIST (ACS) SEREMBAN HOW WELL DO YOU KNOW ABOUT ME? Dengan pengenalan pendidikan Inggeris di negara kita pada kurun ke-19 dan awal kurun ke-20, banyak sekolah Inggeris telah didirikan oleh mubaligh-mubaligh Kristian. Salah sebuah sekolah yang telah diasaskan oleh mubaligh itu ketika itu ialah SMK Methodist (ACS), Seremban. SMK Methodist (ACS) atau dahulunya dikenali sebagai Anglo-Chinese Secondary School (SM Anglo-Chinese) dengan panggilan sekolah ACS saja, merupakan salah sebuah sekolah tertua di Seremban. ACS telah didirikan oleh mubaligh Keristian pada zaman penjajahan Britisah atas permintaan masyarakat Cina tempatan untuk memberikan pendidikan Inggeris sebagai bahasa pengantarnya. Sekolah ACS juga merupakan salah sebuah sekolah yang mempelopori pendidikan campuran di Malaya ketika itu yang terdiri daripada pelajar-pelajar lelaki dan perempuan. Selain itu, sekolah ini juga pernah mempunyai tiga tahap pendidikan iaitu pendidikan tadika Methodist, Sekolah Rendah Methodist, dan Sekolah Menegah Methodist. Tambahan pula, di bawah bumbung yang sama, telah diperkenalkan sebuah sekolah lanjutan Anglo-Chinese yang dinamakan sebagai Methodist Afternoon School. Kini, sekolah ACS telahpun menjangkau usia 94 tahun dan hanya tinggal dua tahap pendidikan saja iaitu SR Methodist dan SM Methodist.

Friday, November 20, 2009

NILAM

Tugas-tugas Penyelaras, Guru, Ibubapa dan Murid dalam Aktiviti NILAM

Tugas Penyelaras NILAM:
- menggredkan buku
- mengagih buku secara pinjaman kelompok
- merancang dan melaksana aktiviti NILAM
- memilih, menyedia dan mengedar rekod pembacaan
- mendapat data daripada kelas untuk analisis
- mengesah dan menandatangani rekod pembacaan pelajar
Tugas Khas Guru Kelas:
- wujudkan sudut bacaan kelas
- dapatkan rekod pembacaan daripada penyelaras
- mengedar buku bacaan
- membuat pinjaman buku
- menyemak dan merekod data bacaan pelaar
- menyimpan dan kemaskini rekod pembacaan
- mengesah dan menandatangani rekod pembacaan pelajar
- mempastikan program NILAM berjalan
Tugas Guru Matapelajaran:
- membantu pemilihan buku
- menggalak dan membimbing pelajar membaca buku fiksyen
- menjalan P&P ke arah pembacaan aktif
Peranan Ibubapa:
- galak anak-anak membaca di rumah dengan bimbingan mereka
- sediakan bahan di rumah
- pinjaman buku daripada sumber lain
- mempastikan anak-anak mempunyai bahan untuk dibaca
- mengesah dan menandatangani rekod pembacaan anak-anak
Peranan & Tugas Pelajar/Murid:
- membaca sebanyak yang mungkin
- merekodkan bacaan
- sentiasa mempunyai bahan bacaan tidak kira di mana
- mendapat bahan bacaan dari pelbagai sumber
- mempasti mereka membaca sehingga mendapat pengiktirafan
- menjadi rakan pembaca bagi yang layak

No comments:

Post a Comment